Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: januari 2023

Dit privacybeleid heeft betrekking op de informatieverzameling en gebruikspraktijken van Spaceit in verband met onze site en onze diensten.  Door onze site te bezoeken of onze diensten te gebruiken, gaan bezoekers en geregistreerde gebruikers akkoord met de voorwaarden van dit privacybeleid en de bijbehorende gebruiksvoorwaarden. Termen met een hoofdletter die niet in dit Privacybeleid zijn gedefinieerd, hebben de betekenis zoals uiteengezet in onze Gebruiksvoorwaarden.

De informatie die we verzamelen

Tijdens het exploiteren van de Site en/of het leveren van onze Diensten kunnen wij de volgende soorten informatie verzamelen (en/of ontvangen). U geeft ons toestemming om dergelijke informatie te verzamelen en/of te ontvangen.

 1.       Persoonlijke informatie

Wanneer u zich aanmeldt om een ​​geregistreerde gebruiker te worden, wordt u gevraagd ons persoonlijke informatie over uzelf te verstrekken, zoals uw naam, e-mailadres, locatie en telefoonnummer.  Als u contact met ons opneemt, moet u uw naam en e-mailadres opgeven.  Geregistreerde gebruikers kunnen ook identificeerbare informatie verstrekken tijdens het gebruik van de site of de diensten.  Alle informatie die we op grond van deze sectie verzamelen en/of ontvangen, wordt gezamenlijk ‘Persoonlijke informatie’ genoemd.  We verzamelen geen persoonlijke informatie van bezoekers of geregistreerde gebruikers, tenzij ze dergelijke informatie vrijwillig verstrekken.

 1.       Facturatie gegevens.

Tijdens het gebruik van de Site of de Diensten kan van u worden verlangd dat u bepaalde informatie verstrekt aan onze externe betalingsleveranciers, in overeenstemming met de voorwaarden van hun privacybeleid en gebruiksvoorwaarden.  Dergelijke informatie kan een debetkaartnummer, creditcardnummer, vervaldatum, factuuradres, activeringscodes en soortgelijke informatie omvatten.  Dergelijke informatie wordt gezamenlijk de ‘Factuurgegevens’ genoemd.  U geeft onze externe betalingsleveranciers toestemming om uw factuurgegevens te verzamelen, verwerken en opslaan.  Spaceit bewaart of verwerkt uw factuurgegevens niet.

 1.       Andere informatie.

Naast de hierboven genoemde informatie kunnen we aanvullende informatie verzamelen (gezamenlijk de “Overige informatie”).  Dergelijke andere informatie kan het volgende omvatten:

 1.       Van jou.  Aanvullende informatie over uzelf die u vrijwillig aan ons verstrekt, zoals functietitel, bedrijfs- of evenementinformatie, servicevoorkeuren en andere informatie die u niet persoonlijk identificeert.
 2.       Van uw activiteit.  Informatie die we automatisch verzamelen wanneer u de Site of de Diensten gebruikt, inclusief maar niet beperkt tot:
 •     IP-adressen, die kunnen bestaan ​​uit een statisch of dynamisch IP-adres en soms verwijzen naar een specifiek identificeerbare computer of apparaat; browsertype en taal; verwijzings- en exitpagina’s en URL’s; datum en tijd; hoeveelheid tijd besteed aan bepaalde pagina’s; welke delen van de site u bezoekt; en soortgelijke gegevens;
 •     Informatie over uw apparaat, inclusief het type apparaat; universeel unieke ID (“UUID”); advertentie-identificatie (“IDFA”); Mac adres; besturingssysteem en versie (bijvoorbeeld iOS, Android of Windows); vervoerder en landlocatie; hardware- en processorinformatie (bijvoorbeeld opslag, chipsnelheid, cameraresolutie, NFC ingeschakeld); netwerktype (WiFi, 3G, 4G, LTE); en soortgelijke gegevens; En
 •   Informatie met betrekking tot uw communicatie op de Site, zoals de inhoud van berichten verzonden door en tussen u en andere Geregistreerde Gebruikers in verband met een mogelijke boeking, met als doel toezicht te houden op uw naleving van de Gebruiksvoorwaarden, inclusief alle daarin opgenomen niet-omzeilingsvereisten.
 1.       Van koekjes.  Informatie die we verzamelen met behulp van “cookie”-technologie.  Cookies zijn kleine gegevenspakketten die een website op de harde schijf van uw computer of mobiele apparaat opslaat, zodat uw computer informatie over uw bezoek ‘onthoudt’.  We kunnen zowel sessiecookies (die verlopen zodra u uw webbrowser sluit) als permanente cookies (die op uw computer blijven totdat u ze verwijdert) gebruiken om ons te helpen andere informatie te verzamelen en uw ervaring met het gebruik van de Site of de Services te verbeteren.  Als u niet wilt dat wij een cookie op uw harde schijf plaatsen, kunt u deze functie mogelijk uitschakelen op uw computer of mobiele apparaat.  Raadpleeg de documentatie van uw internetbrowser voor informatie over hoe u dit kunt doen en hoe u permanente cookies kunt verwijderen.  Als u echter besluit geen cookies van ons te accepteren, functioneert de Site of de Diensten mogelijk niet correct.
 2.       Analyse van derden

We gebruiken analysediensten van derden (zoals Google Analytics) om het gebruik van de Site en de Diensten te evalueren, rapporten over activiteiten samen te stellen, demografische gegevens te verzamelen, prestatiestatistieken te analyseren en andere informatie met betrekking tot de Site te verzamelen en te evalueren.   en de Diensten en mobiel en internetgebruik.  Deze derde partijen gebruiken cookies en andere technologieën om de gegevens te helpen analyseren en aan ons te verstrekken.  Door de Site of de Diensten te bezoeken en te gebruiken, stemt u in met de verwerking van gegevens over u door deze analyseproviders op de manier en voor de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid.

Voor meer informatie over Google Analytics, inclusief hoe u zich kunt afmelden voor bepaalde gegevensverzameling, gaat u naar  https://www.google.com/analytics.  Houd er rekening mee dat als u zich afmeldt voor een dienst, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van de Site of de Diensten kunt gebruiken.

Informatie verzameld door of via externe advertentiebedrijven

We kunnen andere informatie over uw activiteit op de Site of de Services delen met derden met als doel het afstemmen, analyseren, beheren, rapporteren en optimaliseren van advertenties die u op de Site of de Services en elders ziet.  Deze derde partijen kunnen cookies, pixeltags (ook wel webbakens of clear gifs genoemd) en/of andere technologieën gebruiken om dergelijke Overige informatie voor dergelijke doeleinden te verzamelen.  Met pixeltags kunnen wij, en deze externe adverteerders, een browsercookie herkennen wanneer een browser de site bezoekt waarop de pixeltag zich bevindt, om te achterhalen welke advertentie een gebruiker naar een bepaalde site brengt.

Toegang tot en wijziging van persoonlijke informatie en communicatievoorkeuren

Als u een geregistreerde gebruiker bent, kunt u uw persoonlijke gegevens, bepaalde andere gegevens en, indien van toepassing, factureringsgegevens bekijken en wijzigen door de instructies op de site te volgen.  Bovendien kunt u uw ontvangst van marketing- en niet-transactionele communicatie beheren door op de link ‘uitschrijven’ te klikken die zich onderaan elke marketing-e-mail van Spaceit bevindt.  Geregistreerde gebruikers kunnen zich niet afmelden voor het ontvangen van transactionele e-mails met betrekking tot hun account.  Wij zullen commercieel redelijke inspanningen leveren om dergelijke verzoeken tijdig te verwerken.  Houd er echter rekening mee dat het niet altijd mogelijk is om informatie in onze abonnementsdatabases volledig te verwijderen of aan te passen.

Hoe we de informatie gebruiken en delen

Wij gebruiken de Persoonlijke Informatie en de Andere Informatie (gezamenlijk de “Informatie”) om de Diensten te verlenen; om onze Site en Diensten te onderhouden en te verbeteren; om uw feedback te vragen; en om u te informeren over onze producten en diensten en die van onze externe marketingpartners.

We kunnen ook informatie gebruiken en/of delen zoals hieronder beschreven.

 • Spaceit zal de Informatie openen, gebruiken en delen zoals vereist om uw bestellingen te verwerken, u ondersteuning te bieden en toezicht te houden op de naleving van onze Gebruiksvoorwaarden.
 • Om onze Diensten te kunnen leveren, kunnen we de Informatie delen met onze externe promotie- en marketingpartners, inclusief maar niet beperkt tot bedrijven die deelnemen aan onze verschillende programma’s.
 • We kunnen van tijd tot tijd informatie delen en/of in licentie geven aan andere bedrijven die u informatie kunnen verstrekken over de producten en diensten die zij of hun partners aanbieden.  Voor zover de wet dit vereist, krijgt u echter de mogelijkheid om u af te melden voor dergelijk delen.
 • We kunnen andere bedrijven en personen in dienst nemen om namens ons taken uit te voeren.  Voorbeelden hiervan zijn het bieden van technische ondersteuning, klantenservice en marketingondersteuning.  Deze andere bedrijven hebben alleen toegang tot de Informatie als dat nodig is om hun taken uit te voeren en voor zover toegestaan ​​door de wet.
 • In een voortdurende poging om onze bezoekers, geregistreerde gebruikers en diensten beter te begrijpen, kunnen we informatie in geaggregeerde vorm analyseren.  Deze verzamelde informatie identificeert u niet persoonlijk.  We kunnen deze verzamelde gegevens delen met onze dochterondernemingen, agenten en zakenpartners. We kunnen ook geaggregeerde gebruikersstatistieken openbaar maken om onze Site en Diensten te beschrijven aan huidige en potentiële zakenpartners en aan andere derde partijen voor andere wettige doeleinden.
 • We kunnen een deel van of al uw informatie delen met een van onze moederbedrijven, dochterondernemingen, joint ventures of andere bedrijven die onder gezamenlijke controle van ons staan.
 • Naarmate we onze bedrijven ontwikkelen, kunnen we bedrijven of activa verkopen of kopen.  In het geval van een bedrijfsverkoop, fusie, reorganisatie, verkoop van activa, ontbinding of soortgelijke gebeurtenis, kan de Informatie deel uitmaken van de overgedragen activa.
 • Voor zover toegestaan ​​door de wet, kunnen we de Informatie ook openbaar maken: (i) wanneer dit vereist is door de wet, een gerechtelijk bevel of een andere overheids- of wetshandhavingsinstantie of regelgevende instantie; of (ii) wanneer wij van mening zijn dat het openbaar maken van dergelijke Informatie noodzakelijk of raadzaam is, bijvoorbeeld om de rechten, eigendommen of veiligheid van Spaceit of anderen te beschermen.

Informatie die u deelt

Houd er rekening mee dat wanneer u vrijwillig uw persoonlijke gegevens of geregistreerde gebruikersinhoud beschikbaar stelt aan derden – bijvoorbeeld op message boards of weblogs; via e-mail; of in commentaar- of chatruimtes – die informatie en inhoud kan door anderen dan wij worden gezien, verzameld, gehoord en/of gebruikt.  Wij kunnen niet verantwoordelijk zijn voor enig ongeoorloofd gebruik door derden van dergelijke informatie of inhoud, en dit privacybeleid is niet van toepassing op informatie die u op een van de voorgaande manieren deelt.

Hoe wij de informatie beschermen

Wij beschikken over procedures om ongeoorloofde toegang tot en misbruik van persoonsgegevens te voorkomen.

Wij maken gebruik van passende bedrijfssystemen en -procedures om uw persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen. We gebruiken ook beveiligingsprocedures en technische en fysieke beperkingen voor de toegang tot en het gebruik van de persoonlijke gegevens op onze servers. Alleen geautoriseerd personeel heeft in het kader van hun werk toegang tot persoonsgegevens.

We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om u in staat te stellen onze diensten te gebruiken of onze diensten aan u te leveren (inclusief het onderhouden van eventuele Spaceit-gebruikersaccounts die u heeft), om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, eventuele geschillen op te lossen en anderszins om ons in staat te stellen onze activiteiten uit te voeren, inclusief het opsporen en voorkomen van fraude en/of andere illegale activiteiten. Alle persoonsgegevens die wij over u als Spaceit-klant bijhouden, vallen onder deze Privacyverklaring.

Kinderen

Wij verzamelen via de Site niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar.  Als u jonger bent dan 16 jaar, geef ons dan geen persoonlijke informatie.  We moedigen ouders en wettelijke voogden aan om het internetgebruik van hun kinderen in de gaten te houden en ons privacybeleid te helpen handhaven door hun kinderen te instrueren om nooit persoonlijke informatie via de site te verstrekken zonder hun toestemming.  Als u reden heeft om aan te nemen dat een kind jonger dan 16 jaar persoonlijke informatie aan ons heeft verstrekt, neem dan contact met ons op en wij zullen proberen die informatie uit onze databases te verwijderen.

Verwijdering van persoonlijke informatie

U heeft het recht om te verzoeken dat wij de persoonlijke gegevens die wij van u hebben verzameld, verwijderen, behoudens bepaalde uitzonderingen en vrijstellingen. Als er geen uitzondering of vrijstelling is, zullen we na ontvangst van uw verzoek en nadat we uw identiteit hebben geverifieerd, uw persoonlijke gegevens verwijderen en onze dienstverleners verzoeken deze te verwijderen.

U kunt uw verzoek tot verwijdering van uw persoonlijke gegevens per e-mail indienen bij : [email protected] met een verzoek om gegevens te verwijderen.

Om uw identiteit te verifiëren, zullen wij bepaalde informatie van u verkrijgen en deze gebruiken om uw identiteit met behulp van redelijke methoden te verifiëren. Deze methoden kunnen bestaan ​​uit het matchen van informatie die u aan ons heeft verstrekt met informatie die al door ons wordt beheerd of via het gebruik van een identiteitsverificatiedienst van derden. Wij zullen de door u verstrekte informatie gebruiken om uw identiteit te verifiëren en te reageren op uw verzoek om rechten, en voor geen enkel ander doel. We kunnen niet op uw verzoek reageren of u persoonlijke informatie verstrekken als we uw identiteit of bevoegdheid om het verzoek in te dienen niet kunnen verifiëren of de persoonlijke informatie die op u betrekking heeft, kunnen bevestigen.

Externe websites

De Site kan links naar websites van derden bevatten.  We hebben geen controle over de privacypraktijken of de inhoud van onze zakenpartners, adverteerders, sponsors of andere websites waarnaar we links aanbieden.  Als zodanig zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van het privacybeleid van deze websites van derden.  Wanneer u andere websites bezoekt, dient u het toepasselijke privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van derden te controleren.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Dit privacybeleid is van kracht vanaf de datum vermeld bovenaan dit privacybeleid.  We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen.  Door de Site te bezoeken en/of onze diensten te gebruiken nadat we dergelijke wijzigingen in dit Privacybeleid hebben aangebracht, wordt u geacht dergelijke wijzigingen te hebben geaccepteerd.  Houd er rekening mee dat, voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, ons gebruik van de Informatie wordt beheerst door het Privacybeleid dat van kracht is op het moment dat we de Informatie verzamelen.  Raadpleeg dit privacybeleid regelmatig.

Hoe u contact met ons kunt opnemen

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via e-mail op [email protected] met ‘Privacybeleid’ in de onderwerpregel.

Zoeken

februari 2024

 • M
 • D
 • W
 • D
 • V
 • Z
 • Z
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
0 Volwassenen
Huisdieren
Grootte
Benadering
Voorzieningen
Faciliteiten
Zoeken

februari 2024

 • M
 • D
 • W
 • D
 • V
 • Z
 • Z
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
0 Guests

Vergelijk aanbiedingen

Vergelijk

Vergelijk ervaringen

Vergelijk