Algemene Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Laatst Bijgewerkt: Januari 2023

Welkom bij Spaceit. Wij bieden u toegang tot onze tools en diensten (onze “Diensten”) via onze website op www.spaceit.io (de “Site”), onderhevig aan deze Gebruiksvoorwaarden, die door ons van tijd tot tijd kunnen worden bijgewerkt zonder kennisgeving aan u.  Door de openbare delen van de Site te bekijken of door toegang te krijgen tot en onze Diensten te gebruiken, erkent u dat u deze Gebruiksvoorwaarden en de voorwaarden van ons Privacybeleid, die hierbij door verwijzing worden opgenomen (gezamenlijk, dit “Contract”), hebt gelezen, begrepen en ermee instemt juridisch gebonden te zijn aan deze voorwaarden.  Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, dan is het u niet toegestaan de Site te gebruiken.

DE ONDERSTAANDE SECTIES GENAAMD “BINDENDE ARBITRAGE” EN “AFWIJZING VAN GROEPSVORDERING” BEVATTEN EEN BINDENDE ARBITRAGEOVEREENKOMST EN EEN AFZIEN VAN GROEPSVORDERING.  ZE BEÏNVLOEDEN UW WETTELIJKE RECHTEN.  LEES ZE ALSTUBLIEFT.

Hoofdletters die niet in deze Gebruiksvoorwaarden zijn gedefinieerd, hebben de betekenis zoals bepaald in ons Privacybeleid.

 1.       BESCHRIJVING EN GEBRUIK VAN SPACEIT

Wij bieden Bezoekers en Geregistreerde Gebruikers toegang tot de Site zoals hieronder beschreven.

Bezoekers.  Bezoekers, zoals de term impliceert, zijn mensen die zich niet bij ons registreren, maar de Site willen verkennen.  Bezoekers hoeven niet in te loggen.  Bezoekers kunnen: alle openbaar beschikbare functies en functionaliteiten op de Site benaderen; zich abonneren op communicatie, meldingen en andere notificaties van Spaceit; en contact met ons opnemen.

Geregistreerde Gebruikers.  Geregistreerde Gebruikers kunnen alles doen wat Bezoekers kunnen doen, en: toegang krijgen tot niet-openbare functies en functionaliteit die alleen beschikbaar zijn voor Geregistreerde Gebruikers; hun eigen persoonlijke accounts op de Site creëren, openen, beheren en bijwerken; advertenties, commentaren, beoordelingen en andere inhoud op de Site plaatsen en/of interageren met andere Geregistreerde Gebruikers van de Site (alle inhoud en informatie die in verband met het voorgaande wordt verstrekt, wordt gezamenlijk aangeduid als “Inhoud van Geregistreerde Gebruikers”); en ruimtes aanbieden of boeken via Spaceit (“Ruimtes”). Spaceit is niet verplicht om een individu als Geregistreerde Gebruiker te accepteren en kan elke registratie naar eigen goeddunken accepteren of afwijzen.  Bovendien kan Spaceit op elk moment een account deactiveren, inclusief, maar niet beperkt tot, als het vaststelt dat een Geregistreerde Gebruiker deze Overeenkomst heeft geschonden.

 1.       GEBRUIKSBEPERKINGEN

Door toegang te krijgen tot en/of gebruik te maken van de Site of de Diensten, gaat u akkoord met de volgende beperkingen op gebruik:

 • Als u een Geregistreerde Gebruiker wilt worden, moet u minimaal 18 jaar oud zijn of de meerderjarige leeftijd in uw rechtsgebied hebben bereikt, afhankelijk van wat het grootst is;
 • U zult zich houden aan alle toepasselijke wetten bij het gebruik van de Site en de Site niet gebruiken voor enig onwettig of anderszins frauduleus doel;
 • U zult geen Geregistreerde Gebruikersinhoud uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar maken die:
 • inbreuk maakt op enig auteursrecht, handelsmerk, recht op publiciteit of andere eigendomsrechten van een persoon of entiteit; of
 • promotie of reclame voor een website, product of dienst van derden vormt; of
 • lasterlijk, smadelijk, onfatsoenlijk, obsceen, pornografisch, seksueel expliciet is, inbreuk maakt op de privacy van anderen, geweld bevordert of haatdragende taal bevat (d.w.z. taal die een groep aanvalt of kleineert op basis van ras of etnische afkomst, religie, handicap, geslacht, leeftijd, veteranenstatus en/of seksuele oriëntatie/genderidentiteit; of
 • gevoelige informatie over een ander persoon onthult, inclusief die persoon’s e-mailadres, postadres, telefoonnummer, creditcardinformatie of soortgelijke informatie.
 • U zult niet “stalken”, bedreigen of op andere wijze een ander persoon lastigvallen;
 • U zult de Site niet gebruiken of openen om marktonderzoek te verzamelen voor een concurrerend bedrijf;
 • U zult zich niet voordoen als een persoon of entiteit of ten onrechte uw relatie met een persoon of entiteit verkeerd voorstellen;
 • U zult niet interfereren met of proberen de juiste werking van de Site te onderbreken door gebruik te maken van enig virus, apparaat, informatie-verzamelings- of transmissiemechanisme, software of routine, of toegang proberen te krijgen tot enige gegevens, bestanden of wachtwoorden gerelateerd aan de Site via hacking, wachtwoord- of datamining of enige andere middelen;
 • U zult geen advertenties en/of veiligheidsfuncties (bijvoorbeeld de knop voor misbruik melden) op de Site bedekken, verbergen, blokkeren of op enigerlei wijze storen;
 • U zult geen robot, spin, schraper of andere geautomatiseerde middelen gebruiken om toegang te krijgen tot de Site voor enig doel zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming; wij verlenen echter toestemming aan de exploitanten van openbare zoekmachines om spinnen te gebruiken om materialen van de openbare gedeelten van de Site te kopiëren met als enig doel en slechts voor zover noodzakelijk om openbaar beschikbare doorzoekbare indexen van de materialen te maken, maar geen caches of archieven van dergelijke materialen;
 • U zult geen actie ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting van onze technische infrastructuur oplegt of kan opleggen (naar ons eigen goeddunken); en
 • Omzeil Spaceit om te handelen met een Ruimteverstrekker of Evenementorganisator die via de Site aan u is geïntroduceerd buiten het Spaceit-ecosysteem in strijd met Sectie 4 hieronder.
 • U zult ons informeren over ongepaste Inhoud van Geregistreerde Gebruikers waarvan u op de hoogte wordt.

Wij hebben het recht, maar niet de verplichting, om elke Ruimtevermelding of andere Inhoud van Geregistreerde Gebruikers die naar ons eigen goeddunken deze Gebruiksvoorwaarden op enigerlei wijze schendt, te beoordelen en af te wijzen of te verwijderen.  Wij behouden ons ook het recht voor, naar eigen en volledig goeddunken, om u de toegang tot de Site, of tot een gedeelte van de Site, zonder kennisgeving te ontzeggen.

 1.       INLOGNAAM; WACHTWOORD; UNIEKE IDENTIFICATOREN

Als u een Geregistreerde Gebruiker wilt worden, wordt u gevraagd een account aan te maken, inclusief een inlognaam (“Inlognaam”), een wachtwoord (“Wachtwoord”) en mogelijk bepaalde aanvullende informatie die zal helpen bij het authenticeren van uw identiteit wanneer u in de toekomst inlogt (“Unieke Identificatoren”).  Bij het aanmaken van uw account moet u waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige informatie verstrekken.  Elke Inlognaam en bijbehorend Wachtwoord kan slechts door één Geregistreerde Gebruiker worden gebruikt.  U bent uitsluitend verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en het gebruik van uw Inlognaam, Wachtwoord en Unieke Identificatoren, evenals voor elk gebruik, misbruik of communicatie die via de Site wordt ingevoerd of betalingen die via de Site worden gedaan met behulp van één of meer daarvan.  U zult ons onmiddellijk informeren over elke behoefte om een Wachtwoord of Inlognaam te deactiveren, of enige Unieke Identificator te wijzigen.  Wij behouden ons het recht voor om uw Wachtwoord, Inlognaam of Unieke Identificator op elk moment en om welke reden dan ook te verwijderen of te wijzigen en zullen niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade veroorzaakt door een dergelijke actie.  Spaceit is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door ongeautoriseerd gebruik van uw account.

 1.       GEEN OMZEILING

U erkent en gaat ermee akkoord dat de Site en de Diensten van Spaceit bedoeld zijn om boekingstransacties te vergemakkelijken.  Ondanks alles in deze Overeenkomst dat het tegendeel beweert, zal geen enkele Geregistreerde Gebruiker Spaceit omzeilen om te handelen met een andere Geregistreerde Gebruiker die hij via Spaceit heeft ontmoet om een Ruimte te boeken die op de Site staat vermeld. Hoewel Evenementorganisatoren en Ruimteverstrekkers buiten de Site om over een evenementboeking kunnen communiceren, inclusief, zonder beperking, met het doel een fysieke rondleiding door de Ruimte aan te bieden, moeten de partijen de transactie terugbrengen naar Spaceit en de voorgeschreven stappen volgen om de transactie te voltooien, inclusief betaling van alle hieronder genoemde kosten.

Spaceit behoudt zich het recht voor om alle activiteiten van Geregistreerde Gebruikers op de Site of bij het gebruik van de Diensten te monitoren, inclusief, zonder beperking, communicatie tussen en door Evenementorganisatoren en Ruimteverstrekkers, om te controleren op naleving van de bovengenoemde vereisten voor niet-omzeiling.  Als Spaceit vaststelt dat een Geregistreerde Gebruiker in strijd is met deze Sectie 4, behoudt het zich het recht voor om uw account met de Site onmiddellijk te sluiten, u toekomstige toegang tot de Site te ontzeggen en alle Ruimtevermeldingen die u op de Site heeft te verwijderen.

 1.       KOSTEN, BETALINGEN EN AUTOMATISCHE VERLENGINGEN

Sommige van onze Diensten kunnen gratis zijn.  Echter, er worden kosten in rekening gebracht als u zich aanmeldt voor een van onze verschillende abonnementsplannen (“Abonnementen”) of lidmaatschapspakketten (“Lidmaatschappen”) die op de Site worden beschreven. In dat geval stemt u ermee in dat onze externe betalingsverwerkers uw creditcard (of andere goedgekeurde faciliteit) onmiddellijk kunnen autoriseren voor de betaling van eventuele Abonnementen of Lidmaatschappen die onder uw Wachtwoord zijn besteld op of via Spaceit.

Zoals meer volledig uiteengezet in Sectie 3 hierboven, moet u uw wachtwoord strikt vertrouwelijk houden. U bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw Wachtwoord plaatsvinden, en u gaat ermee akkoord persoonlijk aansprakelijk te zijn voor alle kosten die onder uw Wachtwoord worden gemaakt. Uw aansprakelijkheid voor dergelijke kosten blijft bestaan na beëindiging van deze Overeenkomst.

Als u een vraag heeft over een Abonnement of Lidmaatschap op uw creditcardafschrift, gebruik dan het gedeelte “Contacteer Ons” van de Site om contact op te nemen met de klantenservice. In verband met elk Abonnement of Lidmaatschap zijn alle verkopen definitief, en accepteren wij geen retourzendingen of omruilingen, tenzij anders bepaald in de toepasselijke overeenkomst tussen u en Spaceit in verband met een dergelijk Abonnement of Lidmaatschap. Onderhevig aan Sectie 14, zijn alle betalingen aan ons niet-restitueerbaar.

HET IS BELANGRIJK OM OP TE MERKEN DAT WANNEER U ZICH AANMELDT VOOR EEN ABONNEMENT (MAANDELIJKS, PER KWARTAAL, JAARLIJKS OF ANDERS), UW ABONNEMENT AUTOMATISCH WORDT VERLENGD TOTDAT U HET ANNULLEERT.  U KUNT OP ELK MOMENT ANNULEREN DOOR DE INSTRUCTIES OP DE SITE TE VOLGEN, EN DE ANNULERING ZAL VAN KRACHT WORDEN BIJ HET VERSTRIJKEN VAN DE HUIDIGE TERMIJN.

Wij kunnen de kosten op elk moment wijzigen door dergelijke wijzigingen op de Site te plaatsen, en dergelijke wijzigingen worden dertig (30) dagen na plaatsing van kracht.

De Diensten kunnen toegang tot gegevens vereisen, en de aanbieder van dergelijke toegang tot gegevens (bijv. netwerkoperator, draadloze provider, enz.) voor het apparaat waarmee u toegang krijgt tot de Diensten, kan u kosten voor gegevenstoegang en andere kosten in rekening brengen in verband met uw gebruik van de Site en de Diensten, inclusief, zonder beperking, berichtendiensten van draadloze providers en andere communicatie-, berichten- en gegevenskosten en -heffingen, zoals van toepassing.  U bent verantwoordelijk, voor uw eigen kosten en uitgaven, voor het verkrijgen en betalen van draadloze toegang, en in geen geval zal Spaceit verantwoordelijk zijn voor dergelijke kosten voor gegevenstoegang of heffingen in verband met uw gebruik van de Site of de Diensten.

 1.       INTELLECTUELE EIGENDOM

De Site bevat materiaal, zoals software, tekst, grafische afbeeldingen, afbeeldingen, ontwerpen, geluidsopnamen, audiovisuele werken en ander materiaal dat door of namens Spaceit wordt verstrekt (gezamenlijk aangeduid als de “Inhoud”).  De Inhoud kan eigendom zijn van ons of van derden.  De Inhoud is beschermd onder internationale wetten.  Ongeautoriseerd gebruik van de Inhoud kan inbreuk maken op auteursrecht, handelsmerk en andere wetten.  U heeft geen rechten op of tot de Inhoud, en u zult de Inhoud niet gebruiken behalve zoals toegestaan onder deze Overeenkomst.  Geen ander gebruik is toegestaan zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.  U moet alle auteursrechtelijke en andere eigendomsrechten die in de originele Inhoud zijn opgenomen behouden op elke kopie die u van de Inhoud maakt.  U mag de Inhoud niet verkopen, overdragen, toewijzen, licentiëren, sublicentiëren of wijzigen of de Inhoud reproduceren, weergeven, openbaar uitvoeren, een afgeleide versie maken van, distribueren of op enige andere manier gebruiken voor enig openbaar of commercieel doel.  Het gebruik of plaatsen van de Inhoud op een andere website of in een genetwerkte computeromgeving voor welk doel dan ook is uitdrukkelijk verboden.

Als u enig deel van deze Overeenkomst schendt, wordt uw toestemming om toegang te krijgen tot en/of de Inhoud en de Site te gebruiken automatisch beëindigd en moet u onmiddellijk alle kopieën die u van de Inhoud hebt gemaakt vernietigen.

De handelsmerken, dienstmerken en logo’s van Spaceit (de “Handelsmerken van Spaceit”) die op de Site worden gebruikt en getoond, zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken of dienstmerken van Spaceit.  Andere bedrijfs-, product- en dienstnamen op de Site kunnen handelsmerken of dienstmerken zijn die eigendom zijn van anderen (de “Handelsmerken van Derden,” en samen met de Handelsmerken van Spaceit, de “Handelsmerken”).  Niets op de Site mag worden opgevat als het verlenen, door implicatie, estoppel of anderszins, van enige licentie of recht om de Handelsmerken te gebruiken, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming specifiek voor elk dergelijk gebruik.  Het gebruik van de Handelsmerken als onderdeel van een link naar of vanaf elke site is verboden, tenzij het tot stand brengen van zo’n link vooraf schriftelijk door ons is goedgekeurd.  Alle goodwill die voortvloeit uit het gebruik van de Handelsmerken van Spaceit komt ten goede aan ons.

Elementen van de Site zijn beschermd door handelsuitdossing, handelsmerken, oneerlijke concurrentie en andere staats- en federale wetten en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd of geïmiteerd, op welke manier dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, het gebruik van framing of spiegels.  Geen van de Inhoud mag worden doorgestuurd zonder onze uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming voor elke afzonderlijke instantie.

 1.       INHOUD VAN GEREGISTREERDE GEBRUIKERS

Zoals hierboven vermeld, biedt de Site Geregistreerde Gebruikers de mogelijkheid om Inhoud van Geregistreerde Gebruikers te plaatsen en te uploaden.  U erkent en gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat zodra u uw Inhoud van Geregistreerde Gebruikers indient, deze toegankelijk zal zijn voor anderen, en dat er geen vertrouwelijkheid of privacy is met betrekking tot dergelijke Inhoud van Geregistreerde Gebruikers, inclusief, zonder beperking, enige persoonlijk identificeerbare informatie die u beschikbaar kunt maken.  Het is ook begrepen en overeengekomen door u dat u geen verwachting van privacy zult hebben met betrekking tot informatie die u uitwisselt met andere Geregistreerde Gebruikers via de berichtenfuncties van de Site.  Ter verduidelijking, de inhoud van dergelijke berichten tussen u en andere Geregistreerde Gebruikers kan worden gemonitord door Spaceit voor nalevingsdoeleinden zoals uiteengezet in Sectie 4 hierboven, maar zal niet worden bekendgemaakt aan andere Geregistreerde Gebruikers of openbaar worden gemaakt.

U, EN NIET SPACEIT, BENT VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK VOOR ALLE INHOUD VAN GEREGISTREERDE GEBRUIKERS DIE U UPLOADT, PLAATST, E-MAILT OF ANDERSZINS VERZENDT VIA DE SITE, EN U ZULT ONS VRIJWAREN VOOR ELK VERLIES, AANSPRAKELIJKHEID, CLAIM OF SCHADE DIE WIJ LIJDEN OF MAKEN IN VERBAND MET DERGELIJKE INHOUD VAN GEREGISTREERDE GEBRUIKERS.

U behoudt alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op uw eigen Inhoud van Geregistreerde Gebruikers.  U verleent ons en onze sublicentiehouders echter hierbij een niet-exclusieve, royaltyvrije, vrijelijk sublicentieerbare, eeuwigdurende licentie om uw Inhoud van Geregistreerde Gebruikers en alle intellectuele eigendomsrechten en morele rechten daarin te wijzigen, samen te stellen, te combineren met andere inhoud, te kopiëren, op te nemen, te synchroniseren, te verzenden, te vertalen, te formatteren, te verspreiden, openbaar te tonen, openbaar uit te voeren, en anderszins te gebruiken of te exploiteren (inclusief voor winst) overal in het universum, in elk geval, door of met welke middelen, methoden, media of technologie dan ook die nu bekend zijn of hierna worden bedacht.  U verleent ons en onze sublicentiehouders ook het recht, maar niet de verplichting, om uw Inhoud van Geregistreerde Gebruikers, uw Inlognaam, naam, gelijkenis en foto te gebruiken in verband met elk gebruik van de gerelateerde Inhoud van Geregistreerde Gebruikers zoals toegestaan door de vorige zin en/of om de Site, Spaceit, de Diensten en onze andere producten en diensten te adverteren en te promoten.  Zonder het voorgaande te beperken, erkent en gaat u ermee akkoord dat het gebruik van uw Inhoud van Geregistreerde Gebruikers, naam, gelijkenis en foto zoals toegestaan door de voorgaande rechten en licenties, de weergave van dergelijke Inhoud van Geregistreerde Gebruikers, naam, gelijkenis en foto naast reclame en ander materiaal of inhoud kan omvatten, inclusief voor winst.

Als u Inhoud van Geregistreerde Gebruikers aan ons indient, vormt elke dergelijke indiening een verklaring en garantie aan Spaceit dat dergelijke Inhoud van Geregistreerde Gebruikers uw originele creatie is (of dat u anderszins het recht hebt om de Inhoud van Geregistreerde Gebruikers te verstrekken), dat u de rechten hebt die nodig zijn om Spaceit de licentie te verlenen voor de Inhoud van Geregistreerde Gebruikers zoals hierboven uiteengezet, en dat het en het gebruik ervan door Spaceit en derden zoals toegestaan door deze Over

Bovendien, als u een aanbieder van een Ruimte bent en u Geregistreerde Gebruikerscontent indient in de vorm van een vermelding van een Ruimte, vormt uw indiening een verklaring en garantie aan Spaceit dat u het volledige recht, de bevoegdheid en de autoriteit hebt om de Ruimte te huur aan te bieden via Spaceit en om geld te innen in verband met de verhuur van de Ruimte via Spaceit.

 1.       COMMUNICATIE MET ONS

Hoewel we u aanmoedigen ons te e-mailen, willen en mogen we niet dat u ons inhoud e-mailt die vertrouwelijke informatie bevat.  Met betrekking tot alle e-mails en mededelingen die u naar ons stuurt, inclusief maar niet beperkt tot feedback, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke, staat het ons vrij om ideeën, concepten, knowhow of technieken in uw mededelingen te gebruiken voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot de ontwikkeling, productie en marketing van producten en diensten die dergelijke informatie bevatten, zonder compensatie of toerekening aan u.

 1.       GEEN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Alle Ruimtes worden geleverd door derde aanbieders van Ruimtes en niet door Spaceit; daarom heeft Spaceit geen controle over, en wijst hierbij alle aansprakelijkheid af die voortvloeit uit of samenhangt met, de staat, kwaliteit, veiligheid, wettigheid of geschiktheid van enige Ruimte.

SPACE Providers, namens zichzelf en hun respectievelijke aandeelhouders, onderaannemers, vertegenwoordigers en alle andere personen of entiteiten die optreden voor, door of via het, hiervoor vrij te geven en voor altijd vrijlaten ruimte, haar directeurs, ambtenaren, agenten, representanten, werknemers, en verzekeraars, van alle en alle aansprakelijkheid, claims, eisen, acties of rechten van handelen, van welke aard, aard of beschrijving, voor persoonlijke verwonding, eigendomsbeschadiging of dood die voortvloeit uit, zijn gerelateerd aan of in verband met een reis zonder enige gebeurtenis of huur van de gebruiker van een ruimte. In het event een andere space voorzijder of event organisator lijdt enig verlies aan persoon of eigendom, zo’n ruimte aanbieder of evenement organisator zal alleen kijken naar zijn eigen verzekeringsdekking, en hier verwerpt alle en alle claims, eisen, schade en oorzaken van actie van welke aard dan ook dat de ruimte provider, of zijn opvolgers of aandeelhouders, kan hebben tegen SPACEIT.

U erkent dat de site kan bevatten bugs, fouten, en andere problemen die kunnen leiden tot systeemfalen. De website, de diensten en de inhoud worden “zoals het is” en “als beschikbaar” aangeboden zonder enige garanties van welke aard dan ook, inclusief dat de site of de inhoud foutloos zal functioneren of dat de website, haar servers of de content vrij zijn van computervirussen of vergelijkbare besmetting of destructieve eigenschappen.

Wij wijzen alle garanties af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties van titel, verkoopbaarheid, niet-inbreuk op de rechten van derden, en geschiktheid voor een bepaald doel en eventuele garanties die voortvloeien uit een cursus van de handel, loop van de prestaties, of het gebruik van handel.  

In verband met enige garantie, contract, of gemeenschappelijke rechtsfout claims: (i) Wij en onze licentiegevers zijn niet aansprakelijk voor eventuele of consequente schade, verloren winst, of schade als gevolg van verloren gegevens of onderbreking van het bedrijf als resultaat van het gebruik of de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de site, de diensten, of de inhoud, zelfs als we zijn geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade; en (II) Iedere directe schade, niet te wijten aan persoonlijke schade, die u als gevolg van uw gebruik van de site, de diensten of de inhoud kan lijden, wordt beperkt tot de totale kosten die u aan ons hebt betaald binnen de drie (3) maanden onmiddellijk voorafgaand aan de gebeurtenissen die aanleiding geven tot een claim.

Niets in deze Gebruiksvoorwaarden zal van invloed zijn op eventuele niet-ontvankelijke wettelijke rechten die van toepassing zijn op u.  

 1.       EXTERNALE SITE’S; DERDE VERKOPERS

De Site kan links bevatten naar websites van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, websites die worden onderhouden of eigendom zijn van andere geregistreerde Gebruikers of de websites van derde leveranciers die diensten kunnen leveren die gratis zijn voor onze Diensten (“Externe Sites”).  Deze links worden uitsluitend verstrekt voor uw gemak en niet als een goedkeuring door ons van dergelijke Externe Sites.  De Externe Sites worden ontwikkeld en verstrekt door anderen, en u dient contact op te nemen met de sitebeheerder of webmaster van die Externe sites als u bezorgdheid heeft over dergelijke links of enige inhoud die op die externe sites zich bevindt.  Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte externe sites of de derde leveranciers die op dergelijke Externe sites worden gemarkeerd, en we maken geen enkele verklaring met betrekking tot de inhoud of de juistheid van materialen op derden Externe Sites of derden.  U moet voorzorgsmaatregelen nemen bij het downloaden van bestanden van alle websites om uw computer te beschermen tegen virussen en andere destructieve programma’s.  Als u besluit om toegang te krijgen tot gelinkte externe sites, doet u dit op eigen risico.

 1.       VERSLAGING; VERZekeringen

U gaat ermee akkoord ons en onze ambtenaren, directeuren, werknemers, agenten, opvolgers, licentiegevers, licentieverstrekkers te verdedigen, schadeloos te stellen en vrij te stellen van en tegen alle schade, aansprakelijkheid, verlies, kosten, claims, acties en/of vorderingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, die voortvloeien uit of voortvloeien uit: uw schending van deze Overeenkomst; uw misbruik van de Inhoud, de Site, of de Diensten; uw inbreuk op rechten van derden, waaronder zonder beperking enig auteursrecht, handelsmerk, eigendomsrecht, publiciteit of privacyrecht; en / of uw verhuur, reservering of gebruik van een ruimte.  Wij zullen u op de hoogte stellen van een dergelijke vordering, rechtszaak of procedure en zullen u, op uw kosten, helpen bij het verdedigen van een van deze vorderingen of procedures.  Wij behouden ons het recht voor om de exclusieve verdediging en controle (op uw kosten) te nemen over een zaak die onderworpen is aan schadevergoeding onder deze paragraaf.  In dat geval gaat u ermee akkoord om samen te werken met alle redelijke verzoeken om onze verdediging van een dergelijke zaak te ondersteunen.

In reactie op het verzoek van Spaceit moet een dergelijke Ruimteaanbieder een verzekeringscertificaat verstrekken dat is ondertekend door een geautoriseerde vertegenwoordiger en waaruit blijkt dat de verzekering is gedekt. Op verzoek van Spaceit moet een dergelijke Space Provider een door een erkende vertegenwoordiger ondertekend verzekeringscertificaat verstrekken waaruit blijkt dat de verzekering wordt gedekt. T

 1.       ENTERPRISE VAN DE OVEREENKOMST

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, deze Overeenkomst en uw toegang tot alle of een deel van de Site te beperken, op te schorten of te beëindigen, op elk moment en om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid. T  Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, de gehele of een deel van de Site te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Als wij de Overeenkomst zonder oorzaak beëindigen of de Diensten stopzetten, zullen wij u een pro rata terugbetaling geven van alle vooraf betaalde, maar ongebruikte, kosten die u ons heeft betaald in verband met een Abonnement.

 1.       Digitale Millennium Copyright Act

Spaceit respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en probeert zich te houden aan alle relevante wetten. We zullen alle ontvangen claims van inbreuk op het auteursrecht onderzoeken en alle inhoud verwijderen die wordt geacht te zijn geplaatst of verspreid in strijd met dergelijke wetten.

Onze aangewezen vertegenwoordiger in het kader van de Digital Millennium Copyright Act (de “Act”) voor de ontvangst van een kennisgeving van beweerde inbreuk die kan worden gegeven onder die wet is als volgt:

Spaceit

[email protected]

Als u van mening bent dat uw werk op de Site is gekopieerd op een manier die een inbreuk vormt op het auteursrecht, geef dan onze agent een kennisgeving in overeenstemming met de vereisten van de Wet, waaronder een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk dat is geschonden en de specifieke locatie op de Site waar het werk zich bevindt; een Beschrijving over de locatie van het origineel of een geautoriseerde kopie van het copyright-beschermde werk; uw adres, telefoonnummer en e-mailadres; een verklaring van u dat u in goede trouw gelooft dat het omstreden gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet; eenverklaring door u, gemaakt onder straf van valse eed, dat de informatie in uw kennisgeving accuraat is en dat u de auteurrechthouder bent of gemachtigd bent om namens de auteursrechtenhouder te handelen; en een elektronische of fysieke handtekening van de eigenaar van het copyright of de persoon die gemachtigt is om in naam van de eigenaresse van het belang van copyright te optreden.

 1.       CONTROLLING LAW

De Overeenkomst en alle daaraan gerelateerde acties zullen worden beheerst door de wetten van Kroatië, ongeacht de conflicterende wettelijke bepalingen.

 1.       Miscellaneous

Indien de Overeenkomst wordt beëindigd in overeenstemming met de bovenstaande bepaling inzake Beëindiging, is de geldigheid van de artikelen 5 tot en met 15 onverlet, die in volle kracht en kracht blijven.

Ons verzuim om een bepaling van deze Overeenkomst te handelen of ten uitvoer te leggen, wordt niet uitgelegd als een afwijzing van die bepalingen of van enige andere voorwaarde van deze overeenkomst.  Geen afwijzing zal tegen ons van kracht zijn tenzij schriftelijk gedaan, en geen dergelijke afwijking zal worden geïnterpreteerd als een afstand in een andere of latere instantie.  Behalve zoals uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen door ons en u, vormt deze Overeenkomst de gehele overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het onderwerp, en vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, zowel schriftelijk als mondeling, tussen de partijen in verband met de onderwerp.  De rubrieken van de secties worden uitsluitend voor het gemak verstrekt en worden niet wettelijk geïmporteerd.  Deze Overeenkomst zal in werking treden ten voordele van onze opvolgers, opdrachtgevers, licentiehouders en sublicentiegevers.

Copyright 2023 Spaceit. Alle rechten voorbehouden.

Zoeken

februari 2024

 • M
 • D
 • W
 • D
 • V
 • Z
 • Z
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
0 Volwassenen
Huisdieren
Grootte
Benadering
Voorzieningen
Faciliteiten
Zoeken

februari 2024

 • M
 • D
 • W
 • D
 • V
 • Z
 • Z
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
0 Guests

Vergelijk aanbiedingen

Vergelijk

Vergelijk ervaringen

Vergelijk